• Gratis verzending vanaf €50,- 
 • Stainless Steel
 • 100% nikkelvrij
 • ALGEMENE VOORWAARDEN:

Algemene voorwaarden van Para ti. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen namens Para ti. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Para ti. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

 

 1. Prijzen:

 • Alle prijzen die Para ti beheerd zijn in euro’s, inclusief 21% BTW. En exclusief overige kosten zoals verzendkosten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 • Prijzen worden binnen de looptijd van een aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.

 • Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid verklaard.

 

   2. Gegevensbeheer:

 • Indien u een bestelling plaatst bij Para ti, dan worden uw gegevens opgeslagen in het klantenbestand van Para ti.
  Para ti houdt zich aan de Wet van Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verspreiden aan derden. 

 • Para ti respecteert de privacy van de klant van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

   3. Garantie en conformiteit

 • De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst meteen te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot de terugzending aan Para ti) deze gebreken onmiddellijk te melden aan Para ti. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan Para ti schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (incl. accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering gebreke, doet dit recht tot terugzending geheel vervallen. 

 • Indien klachten van de afnemer door Para ti gegrond worden bevonden, zal Para ti naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen.

 • De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

 • Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze producten geleverd worden, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 

   4. Afbeeldingen en specificaties

 • Alle afbeeldingen op de internetsite van Para ti gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

   5. Verpakking en verzending

 • Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de leverancier van DHL een aantekening te laten maken, bij gebreke waarvan Para ti niet aansprakelijk kan worden gesteld.